Grupy wsparcia

Grupy wsparcia i samopomocy w Danii          (on-line )           

          Wsparcie społeczne to pomoc dostępna w sytuacjach trudnych.  Wsparcie innych ludzi jest znaczącym czynnikiem w radzeniu sobie z kryzysami i w rozwiązywaniu bieżących problemów. 

Grupa wsparcia służy dzieleniu się własnymi doświadczeniami i pożytecznymi informacjami, nawiązywaniu kontaktu, budowaniu nowych relacji i udzielaniu sobie wsparcia emocjonalnego. Wzajemna pomoc w ramach grupy wsparcia odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa i szacunku. Grupa jest prowadzona przez psychologa i terapeutę Monikę Marcussen     (poczytaj o mnie) 


  • Przed przyjęciem do grupy wsparcia odbywa się  konsultacja służąca poznaniu celów i motywacji do uczestnictwa w grupie. 
  • Grupa wsparcia nie jest psychoterapią 

Grupa dla osób doświadczających stresu/mobbingu w miejscu pracy

Grupa rozwoju osobistego dla kobiet