O mnie

O MNIE

Nazywam się Monika Marcussen, pochodzę z Zielonej Góry. W Danii mieszkam od 2015 roku. Mam męża i synka Leona.

 Z wykształcenia oraz doświadczenia jestem

 • psychologiem
 • terapeutą poznawczo-behawioralnym
 • psychoterapeutą ISTDP ( Intensywna Krótkoterminowa Terapia Psychodynamiczna)
 • psychoterapeutą EMDR
 • terapeutą rodzinnym
 • terapeutą dzieci i młodzieży
 • coachem
 • interwentem kryzysowym
 • trenerem biznesu
 • pedagogiem
 • nauczycielem języka angielskiego


W Polsce pracowałam jako psycholog w branży biznesowej, edukacyjnej jak i pomocowej, prowadziłam również własną praktykę psychologiczną. Prowadziłam szkolenia oraz coaching dla menadżerów, przedsiębiorców, studentów oraz nauczycieli. Pracowałam jako psycholog w Domu Dziecka, współpracowałam z wieloma instytucjami pomocowymi, między innymi PCPR w Zielonej Górze, OPS w Świebodzinie, OPS w Bojadłach i Bytnicy. Pracowałam jako psycholog w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Byłam psychologiem i doradcą zawodowym w wielu projektach aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.

Pracowałam jako psycholog i specjalista ds. treści terapeutycznych w nowatorskim projekcie terapii depresji. Jestem psychologiem w Stowarzyszeniu Animo, gdzie prowadzę terapię indywidualną oraz grupy wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe. 

W Danii współpracuję również  z Randers Kommune jako osoba wspierająca  (støttekontakt person) z dziećmi i młodzieżą. Jestem również konsultantem w firmie Memox. 


Od 2015 prowadzę prywatną praktykę psychologiczną i coachingową w Danii. 

Pracuję integracyjnie łącząc najbardziej skuteczne, a przede wszystkim zbadane naukowo metody terapeutyczne : intensywną krótkoterminową terapię psychodynamiczną              ( ISTDP), terapię poznawczo-behawioralną, ACT ( terapię akceptacji i zaangażowania). Prowadzę również poznawczo - behawioralną terapię bezsenności ( CBT-I) oraz terapię traumy EMDR. Stale się rozwijam po to, aby pomagać Państwu jak najskuteczniej. Obecnie rozwijam się jako asystentka na szkoleniu z psychoterapii ISTDP - Core Training realizowanym przez Centrum ISTDP w Warszawie. 

Pracuję między innymi z klientami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, osobami w kryzysie, osobami po traumie oraz w toksycznych związkach. Pracuję również z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. W pracy z Państwem wykorzystuję całe swoje doświadczenie i wiedzę zdobywaną od  wielu lat. Moja praca podlega superwizji u dr. Josette Ten Have - de Labije oraz mgr. Gorgonii Wróbel-Sucharskiej.


W obszarze moich zainteresowań leży psychologia traumy, psychologia związków toksycznych oraz pomoc kobietom będącym w związku z  mężczyznami z zaburzeniami osobowości.

W terapii pracuję w języku polskim i angielskim, ale posługuję się również językiem duńskim. 

 

 

WYKSZTAŁCENIE/SZKOLENIA PSYCHOTERAPEUTYCZNE

 

 • 3 letnie zaawansowane szkolenie psychoterapeutyczne ISTDP pod kierunkiem dr Josette ten Have de Labije - w trakcie 
 • asystentka na szkoleniu psychoterapeutycznym Core Training ISTDP - Centrum ISTDP w Warszawie 
 • 3 letnie szkolenie psychoterapeutyczne ISTDP - Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna pod kierunkiem dr Josette ten Have de Labije- Berlin
 • Szkoła terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży - w trakcie
 • Studium Terapii Rodzin
 • Studium Terapii Dzieci i Młodzieży 
 • Psychologia - studia magisterskie - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
 • Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej - Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław 
 • Studium Interwencji Kryzysowej - Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław
 • Szkoła Analizy Transakcyjnej 1,2 i 3 stopnia - Grupa Spotkanie, Poznań
 • Coaching - Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań
 • Practitioner Coach Diploma - Noble Manhattan Coaching
 • Akademia Trenera - Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań
 • Pedagogika - studia magisterskie- Uniwersytet Zielonogórski
 • Kolegium Języka Angielskiego -studia licencjackie- Uniwersytet Zielonogórski

 

 

DODATKOWE  SZKOLENIA


 • Szkolenie podstawowe EMDR 
 • "Trening Umiejętności Społecznych"
 • "Mutyzm wybiórczy - diagnoza i terapia"
 • "Zespół aspergera - diagnoza i terapia"
 • "Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży -zachowania opozycyjno-buntownicze, zachowania dyssocjalne i agresywne"
 • "Zaburzenia osobowości borderline - diagnoza i terapia"
 • CBT-I - Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności
 • ACT for trauma -  szkolenie z dr. Russem Harrisem
 • "Rozwód, rozpad rodziny i strata. Pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie".
 • "Uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i internetu - diagnoza i pomoc psychologiczn
 • "Przemoc w rodzinie - terapia osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc"
 • "Rozwód, rozpad rodziny i strata - pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie"
 • Wstęp do ACT ( Terapia akceptacji i zaangażowania) 
 • ACT to treat victims of narcistic abuse 
 • Essentials of CBT - Beck Institute
 • CBT for depression - Beck Institute
 • Coaching Grupowy - Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań
 • Przemoc wobec dzieci - Niebieska Linia