Usługi i ceny

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest leczeniem rozmową. Nie jest to jednak zwykła rozmowa. Psychoterapeuta stosuje metody i techniki, które działają lecząco i pomagają uporać się ze schorzeniami psychicznymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Jest dużo metod psychoterapeutycznych. Ja w swojej pracy stosuję intensywną krótkoterminową terapię psychodynamiczną              (ISTDP), terapię poznawczo - behawioralną ( CBT), terapię akceptacji i zaangażowania    ( ACT) oraz terapię traumy EMDR. Integrowanie metod, których skuteczność jest potwierdzona naukowo pozwala mi szczególnie efektywnie pomagać moim pacjentom.  Psychoterapia może Tobie pomóc jeśli cierpisz z powodu depresji, zaburzeń lękowych, traumy, stresu, zaburzeń zachowania, zaburzeń snu, uzależnień, trudności w relacjach z innymi itd. 

 


Pierwsza sesja / jednorazowa konsultacja

650 kr. ( 90 min.)


Sesja psychoterapii     ISTDP   

650 kr. (90 min. co 2 tyg.)


Sesja psychoterapii EMDR / CBT-I

550 kr. (50 min. 1 x tydz.)


Sesja terapii dzieci i młodzieży

550 kr. (50 min. 1 x tydz.)


Terapia rodzinna / par 

Konsultacje rodzinne

900 kr. ( 90 min.)


Coaching

700 kr. (90 min. co 2 tyg.)


Diagnoza / pisma/ opinie

Cena zgadniana  indywidualnie


Konsultacje z doradcą socjalnym

550 kr. ( 60 min)

CENNIK* ( dla pacjentów prywatnych ):

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej udzielaną w sytuacji kryzysu i skoncentrowaną na problemie wywołującym kryzys. Pomoc jest ograniczona w czasie i służy przywróceniu równowagi psychicznej, jednocześnie zapobiegając dalszej dezorganizacji. Kryzysy mogą występować w sytuacji utraty bliskiej osoby ( rozwodu, śmierci bliskiego), choroby, wypadku czy zagrożenia życia, doświadczenia mobbingu, utraty pracy. 

Jeśli doświadczasz kryzysowej sytuacji i problemy cię przerastają warto skorzystać z pomocy specjalisty po to, aby zapobiec pogłębieniu się problemu oraz złego samopoczucia. 


SOBOTA, NIEDZIELA + 25% ceny podstawowej

SESJA W J. ANGIELSKIM + 25% ceny podstawowej


* Cennik uwzględnia rabaty dla pacjentów prywatnych , którzy sami finansują terapię. Cennik nie dotyczy instytucji.


Aby skorzystać z wizyty nie potrzebują Państwo skierowania od lekarza.   Nie współpracujemy z duńskim systemem ubezpieczeń.


Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia lub opinii psychologicznej, np. do sądu lub komuny oraz współpracy z instytucjami finansującymi Państwa leczenie. Zasady oraz cena są ustalane indywidualnie.
UWAGA! Umówione sesje należy odwoływać/przenosić na inny  termin najpóźniej 24 h. wcześniej. Sesja nie odwołana w terminie jest płatna 100%, niezależnie od przyczyny.  

 

KONSULTACJE I WSPARCIE

Czasami potrzebujemy po prostu z kimś porozmawiać, wygadać się. Chcemy, aby ktoś nas wysłuchał i okazał zrozumienie, nie oceniając. Sama taka rozmowa często pozwala poczuć się lepiej, sprawia, że opadają złe emocje, pozwala dostrzec możliwe rozwiązania i podjąć dawno odwlekane decyzje. 

Czasami widzimy, że z nami lub naszymi bliskimi dzieje się coś złego, ale nie będąc specjalistami nie wiemy co, nie wiemy czy należy się martwić. W takiej sytuacji warto skonsulować się ze specjalistą po to, aby się dowiedzieć czy warto podjąć jakieś działania,        i jakie. 

COACHING

Coaching jest procesem rozwoju, nastawionym na realizację celów, poprawę efektywności działania, uczenie się, podejmowanie decyzji. Jest procesem, w którym coach wspiera klienta w samodzielnym  dokonywaniu zmiany. Coaching wykorzystuje metody i techniki wywodzące się z psychologii. Coaching nie jest jednak terapią, doradztwem ani szkoleniem.

Coach może pracować z klientem nad obszarami związanymi między innymi z pracą, biznesem, zdrowiem, relacjami, komunikacją, finansami, stresem. 

 

DIAGNOZA

Diagnoza psychologiczna przeprowadzana jest za pomocą specjalistycznych testów psychologicznych. Każde badanie poprzedzone jest konsultacją i wywiadem psychologicznym. Po przeprowadzonym badaniu, na kolejnym spotkaniu klient otrzymuje wyniki oraz opinię. 

Dostępne są badania psychologiczne z obszarów:

  • osobowości              
  • emocji
  • inteligencji     
  • kreatywności
  • preferencji zawodowych
  • zdolności
  • kompetencji rodzicielskich

 Psycholog może odmówić przeprowadzenia badania, szczególnie w przypadku badania dzieci i młodzieży, gdy cel i motywacja do badania są niejasne.

Konsultacje z duńskim doradcą socjalnym

 

Henrik Marcussen jest doradcą socjalnym pracującym w gminie Hedensted. Pracuje w dziale dzieci i młodzieży. Dodatkowo pracuje jako osoba wspierająca ( støtte kontaktperson) w gminie Randers. Udziela konsultacji w zakresie m.in. spraw rodzinnych, pracy oraz świadczeń socjalnych. 

Konsultacje odbywają się w języku duńskim lub angielskim. Ewentualne tłumaczenie można zorganizować we własnym zakresie lub skorzystać z tłumaczenia na miejscu za dodatkową opłatą.