Usługi i ceny

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest leczeniem rozmową. Nie jest to jednak zwykła rozmowa. Psychoterapeuta stosuje metody i techniki, które działają lecząco i pomagają uporać się ze schorzeniami psychicznymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Jest dużo metod psychoterapeutycznych. Ja w swojej pracy stosuję intensywną krótkoterminową terapię psychodynamiczną              (ISTDP), terapię poznawczo - behawioralną ( CBT), terapię akceptacji i zaangażowania    ( ACT) oraz terapię traumy EMDR. Integrowanie metod, których skuteczność jest potwierdzona naukowo pozwala mi szczególnie efektywnie pomagać moim pacjentom.  Psychoterapia może Tobie pomóc jeśli cierpisz z powodu depresji, zaburzeń lękowych, traumy, stresu, zaburzeń zachowania, zaburzeń snu, uzależnień, trudności w relacjach z innymi itd. 

 


Pierwsza sesja / jednorazowa konsultacja

650 kr. ( 90 min.)


Sesja psychoterapii     ISTDP   

650 kr. (90 min. co 2 tyg.)


Sesja psychoterapii EMDR / CBT-I

550 kr. (50 min. 1 x tydz.)


Sesja terapii dzieci i młodzieży

550 kr. (50 min. 1 x tydz.)


Terapia rodzinna / par 

Konsultacje rodzinne

900 kr. ( 90 min.)


Coaching

700 kr. (90 min. co 2 tyg.)


Diagnoza / pisma/ opinie

Cena zgadniana  indywidualnie


Konsultacje z doradcą socjalnym

550 kr. ( 60 min)

CENNIK* ( dla pacjentów prywatnych ):

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej udzielaną w sytuacji kryzysu i skoncentrowaną na problemie wywołującym kryzys. Pomoc jest ograniczona w czasie i służy przywróceniu równowagi psychicznej, jednocześnie zapobiegając dalszej dezorganizacji. Kryzysy mogą występować w sytuacji utraty bliskiej osoby ( rozwodu, śmierci bliskiego), choroby, wypadku czy zagrożenia życia, doświadczenia mobbingu, utraty pracy. 

Jeśli doświadczasz kryzysowej sytuacji i problemy cię przerastają warto skorzystać z pomocy specjalisty po to, aby zapobiec pogłębieniu się problemu oraz złego samopoczucia. 


SOBOTA, NIEDZIELA + 25% ceny podstawowej


* Cennik dotyczy pacjentów prywatnych , którzy sami

finansują terapię.


Aby skorzystać z wizyty nie potrzebują Państwo skierowania od lekarza.  

Gabinet jest prywatny, co oznacza, że nie współpracujemy z duńskim systemem ubezpieczeń.


Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia lub opinii psychologicznej, np. do sądu lub komuny. Zasady oraz cena są ustalane indywidualnie.
UWAGA! Umówione sesje należy odwoływać najpóźniej 24 h. wcześniej. Sesja nie odwołana w terminie jest płatna 100%.  

 

KONSULTACJE I WSPARCIE

Czasami potrzebujemy po prostu z kimś porozmawiać, wygadać się. Chcemy, aby ktoś nas wysłuchał i okazał zrozumienie, nie oceniając. Sama taka rozmowa często pozwala poczuć się lepiej, sprawia, że opadają złe emocje, pozwala dostrzec możliwe rozwiązania i podjąć dawno odwlekane decyzje. 

Czasami widzimy, że z nami lub naszymi bliskimi dzieje się coś złego, ale nie będąc specjalistami nie wiemy co, nie wiemy czy należy się martwić. W takiej sytuacji warto skonsulować się ze specjalistą po to, aby się dowiedzieć czy warto podjąć jakieś działania,        i jakie. 

COACHING

Coaching jest procesem rozwoju, nastawionym na realizację celów, poprawę efektywności działania, uczenie się, podejmowanie decyzji. Jest procesem, w którym coach wspiera klienta w samodzielnym  dokonywaniu zmiany. Coaching wykorzystuje metody i techniki wywodzące się z psychologii. Coaching nie jest jednak terapią, doradztwem ani szkoleniem.

Coach może pracować z klientem nad obszarami związanymi między innymi z pracą, biznesem, zdrowiem, relacjami, komunikacją, finansami, stresem. 

 

DIAGNOZA

Diagnoza psychologiczna przeprowadzana jest za pomocą specjalistycznych testów psychologicznych. Każde badanie poprzedzone jest konsultacją i wywiadem psychologicznym. Po przeprowadzonym badaniu, na kolejnym spotkaniu klient otrzymuje wyniki oraz opinię. 

Dostępne są badania psychologiczne z obszarów:

  • osobowości              
  • emocji
  • inteligencji     
  • kreatywności
  • preferencji zawodowych
  • zdolności
  • kompetencji rodzicielskich

 Psycholog może odmówić przeprowadzenia badania, szczególnie w przypadku badania dzieci i młodzieży, gdy cel i motywacja do badania są niejasne.

Konsultacje z duńskim doradcą socjalnym

 

Henrik Marcussen jest doradcą socjalnym pracującym w gminie Hedensted. Pracuje w dziale dzieci i młodzieży. Dodatkowo pracuje jako osoba wspierająca ( støtte kontaktperson) w gminie Randers. Udziela konsultacji w zakresie m.in. spraw rodzinnych, pracy oraz świadczeń socjalnych. 

Konsultacje odbywają się w języku duńskim lub angielskim. Ewentualne tłumaczenie można zorganizować we własnym zakresie lub skorzystać z tłumaczenia na miejscu za dodatkową opłatą.