Terapia EMDR i CBT-I

Terapia traumy - EMDR

EMDR ( Eye Movement Desensitisation and Reprocessing ) jest uznaną formą terapii zespołu stresu pourazowego oraz zaburzeń lękowych. EMDR jest terapią opartą na dowodach naukowych, rekomendowaną do leczenia traumy przez m.in.  Światową Organizację Zdrowia, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatrycznym. 


Nazwa EMDR tłumaczona jest na język polski jako "Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych". Cechą tego podejścia jest bowiem bilateralna stymulacja mózgu za pomocą ruchu gałek ocznych, stymulacji dźwiękowej lub tappingu. W EMDR uwaga skupia się na wspomnieniu traumatycznego doświadczenia ( lub doświadczeń), które przyczyniło się do rozwinięcia PTSD lub innych dolegliwości u pacjenta. Właśnie to traumatyczne wspomnienie zostaje poddane terapii.


Reakcja stresowa na traumatyczne doświadczenie ( np. wypadek, gwałt, katastrofę, napad, śmierć bliskiej osoby, przemoc ze strony rodziców) jest naturalną i adaptacyjną reakcją każdego człowieka. Czasami jednak, gdy staje się przewlekła powoduje zaburzenie funkcjonowania, tak jak to dzieje się w przypadku zespołu stresu pourazowego - PTSD. Informacja związania z traumatycznym doświadczeniem  nie zawsze zostaje prawidłowo przetworzona w mózgu. Dlatego początkowe odczucia, myśli i postrzeganie doświadczenia traumatycznego zostają "zamrożone" i są przechowywane w umyśle w takiej formie jak tuż po traumatycznym doświadczeniu. Powoduje to, że ktoś , kto uczestniczył w wypadku samochodowym odczuwa silny, paraliżujący  lęk przed jazdą samochodem , unika wychodzenia z domu i silnie przeżywa tę sytuację nawet wiele lat później. 


W wyniku terapii EMDR wspomnienia dotyczące traumatycznego doświadczenia zostają ponownie przetworzone i zapisane, co jest korzystne dla zdrowia psychicznego. Po sesjach EMDR pacjenci pamiętają zdarzenia, ale czują, że są one częścią ich przeszłości, widzą je z nowej, dojrzałej perspektywy. W efekcie zaczynają lepiej funkcjonować a niepokojące objawy fizyczne ustępują. 

Terapia bezsenności - CBT-I